Op 5 december 2012 werd de stichting met de statutaire naam Stichting Van Koeverden en Van Wijk opgericht.
De stichting treedt naar buiten onder de naam Van Koeverden-Van Wijk Foundation.
Het RSIN/fiscaal nummer van de stichting is 852231763.